De toestand in Nederland volgens zipkepavke

 

Aanleiding voor het starten van deze website is frustratie. Beetje bij beetje wordt ons steeds meer vrijheid ontnomen en er komen steeds meer verplichtingen, regeltjes en verboden voor in de plaats. We merken het allemaal, maar we staan machteloos. Het veroorzaken van overlast en redelijkheid zijn niet langer de leidraad, maar een rigide “het mag niet”. Op deze website wil ik mijn gedachten over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en (mis)toestanden uiten en zo een forum bieden voor discussie en opinievorming. Ik hoop hiermee in een behoefte te voorzien, maar zelfs al is dit niet het geval, dan biedt het mijzelf in elk geval de mogelijkheid om mijn onvrede en frustraties te uiten over hoe het er in ons land aan toe gaat. Ik heb verder geen pretenties noch politieke of literaire ambities.